دبیر دینی: عشق یك موهبت الهی است.
دبیر ورزش: عشق تنها توپی است كه اوت نمی شود.
دبیر شیمی: عشق تنها اسیدی است كه به قلب صدمه نمی زند.
دبیر اقتصاد: عشق تنها كالایی است كه از خارج وارد نمی شود.
دبیر ادبیات: عشق باید مانند عشق لیلی ومجنون محور نظامی داشته باشد.
دبیر جغرافی: عشق از فراز كوه های آسیا تیری است كه بر قلب می نشیند.
دبیر زیست: عشق یك نوع بیماری است كه میكروب آن از چشم وارد می شود

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1390    | توسط: حمید رضا جوکار    |    | نظرات()