یک بار چهار تا مورچه داشتند می رفتند که فیلی را دیدند که به سمت شان در حال حرکت است.
مورچه اولی گفت باید بکشیمش.
مورچه دومی گفت که باید پاشو بشکونیم و ولش کنیم بره
مورچه سومی گفت که نه فقط بیاید از سر راه برش داریم
موچه چهارمی گفت که نه بیان بذاریم بره. آخه ما چهار نفریم اما اون تنهاست
باحال بود نه؟؟

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1390    | توسط: حمید رضا جوکار    |    | نظرات()