یافته های حاصل از تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد که غبار موجود بر صفحه مانیتور و تلویزیون سمی ترین و آلوده ترین غبارهاست. محققان معتقدند که غبار روی مانیتور رایانه ها به علت دارا بودن مواد شیمیایی می تواند به میزان زیادی در بروز اختلال تولید مثل و بیماریهای عصبی موثر واقع شده و بسیار خطر آفرین باشد. این غبارها در مانیتورهای صفحه مسطح، بسیار سمی تر از دیگر انواع این صفحه ها ست پژوهشگران توصیه کرده اند که از دست زدن به صفحه مانیتور به شدت خودداری کرده و همچنین یک روز در میان صفحه مانیتور رایانه را با استفاده از دستمال مرطوب تمیز کنند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 دی 1390    | توسط: حمید رضا جوکار    |    | نظرات()